Busquem companyes!

A Jamgo fa temps que tenim la idea de reforçar el nostre equip. Ens agradaria trobar una companya que li motivi el projecte, amb qui trobar fòrmules per conèixe’ns prèviament i que vulgui unir-se a nosaltres en un marc d’igualtat. Inicialment volem intentar que no sigui un home cis, donat que de les 9 sòcies actuals de la cooperativa 7 són homes i ens agradaria poder feminitzar el projecte, per tal d’incorporar noves perspectives.

Continue reading

jamgo framework

Jamgo Framework. Què és un Framework?

En general, un framework o entorn de treball és un conjunt estandaritzat de conceptes, pràctiques i criteris per enfocar una problemàtica. Si traslladem aquest concepte al món del desenvolupament web, un framework és un conjunt d’eines que ens ajuden a treballar de forma més senzilla i que, a més, podem reutilitzar en diversos projectes. Aquest entorn de treball està format per mòduls concrets que poden servir de base per l’organització i desenvolupament de codi.

Continue reading

Cooperativisme per combatre la mal anomenada economia col·laborativa. Reflexions d’estiu arran de la polèmica amb Uber i Cabify

Enguany, la temporada de vacances va començar amb una notícia que va reobrir el debat de la mal anomenada economia col·laborativa, un model econòmic d’intercanvi entre iguals suposadament posat en pràctica per empreses com Uber i Cabify. Al final de juliol, els taxistes sortien al carrer per demanar que es tornaren a limitar les llicències VTC (vehicles turisme amb conductor) que fan servir els treballadors d’aquestes empreses. El col·lectiu insisteix que l’actual absència de límits està posant un sector considerat públic en mans d’empreses privades i està generant competència deslleial per part de companyies com ara Uber i Cabify. El cert és que el model precaritzador d’aquestes empreses només beneficia a uns pocs i no promou una societat més justa i igualitària.

Continue reading

Visitem Saint Etienne per conèixer projectes d’economia solidària amb el projecte europeu KISS

Aquest mes de juliol Jamgo ha viatjat a Saint Etienne per representar al Grup Ecos al projecte europeu KISS. Una setmana per envoltar-nos d’altres projectes de l’economia solidària a escala europea que ens serveix per prendre distància i tornar a reflexionar dels nostres valors. Un temps per tornar a pensar en bones pràctiques, per enxarxar-nos  i per donar sentit a allò que fem.

Continue reading

Desarrollo Front End

Evolución del desarrollo Front End

Cuando empecé en el 2011 a trabajar en el desarrollo Front End, mi primer trabajo fue maquetar una newsletter para una empresa de mailing. En aquel entonces, no tenía muchos conocimientos de maquetación. Sin embargo, pronto conocí lo que conlleva y entendí porqué algunos desarrolladores de Back End no querían ni ver el html o el css. En concreto, la maquetación de email es un trabajo muy meticuloso, pero a mi me relajaba.

Un programador Front End es aquel que trabaja del lado el cliente, es decir, en el navegador. Principalmente, se ocupa de la parte visible de la web o aplicación. Por su parte, el desarrollador Back End trabaja del lado del servidor. El segundo es el que hace la parte menos visible y que permite que se sostenga el trabajo de Front End.

Continue reading

economia social i solidària - tecnologia de guerrila

Tecnologia de guerrilla per a l’Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària (ESS) està de moda a Barcelona, tant en àmbits polítics i socials com en l’àrea de l’emprenedoria empresarial. Alhora, és un concepte relativament nou, ja que fa dècades es parlava només d’economia social i més tard va aparèixer l’economia solidària per separat. Per a fer-ho encara més complicat, aquestes dues idees també tenen una trajectòria que podríem definir com d’amor-odi. Finalment, en tot aquest embolic trobem la tecnologia com a força impulsora de l’era en què vivim. Una tecnologia que de vegades es demonitza com alienadora i desposseïdora i en altres s’identifica com a arma per a l’emancipació. En aquest breu article s’intenta analitzar la relació entre tots aquests conceptes.

Continue reading

posicionamiento en buscadores

Posicionamiento en buscadores. Implementar una estrategia SEO desde una perspectiva crítica.

Obtener la mayor visibilidad posible es uno de los retos a los que se enfrentan muchos proyectos e iniciativas. Así, estar bien posicionado en los motores de búsqueda se convierte en fundamental para que nuestro proyecto o iniciativa sea visible online. La serie de técnicas que se aplican para mejorar el posicionamiento de las páginas web es lo que se conoce como posicionamiento en buscadores o SEO (Search Engine Optimization).

Continue reading