L’economia social i solidària a

L’Economia Social i Solidària a Barcelona

L’economia social i solidària constitueix un model socioeconòmic alternatiu al capitalisme, configurat alhora com a pràctica econòmica i moviment social, compromès amb els valors de la cooperació, la igualtat i l’autogestió, amb capacitat per adaptar-se a la diversitat d’objectius de les persones que interactuen i protagonitzen activitats en el seu marc.

Les persones i les entitats autoorganitzades al voltant d’aquest model proposen i exerceixen una economia al servei dels éssers humans, organitzada democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial. Aquesta pràctica es desplega actualment en tots els cicles de l’activitat econòmica, des de la producció de bens i serveis fins a la seva comercialització i consum, el crèdit, la gestió de recursos o la distribució d’excedents, entre altres. Un dels seus horitzons més transformadors és la intercooperació i la consolidació de mercat social, entès com a una xarxa que connecta tots aquests cicles amb criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, constituïda per empreses de l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i col·lectius.

Tenint en compte tots aquests paràmetres, s’ha editat el llibre L’economia social i solidària a Barcelona (Ajuntament de Barcelona i editorial Marge Books, 2016).Economia Social i Solidària a Barcelona

Resultat d’un treball d’investigació elaborat per l’Anna Fernàndez i l’Ivan Miró. L’Anna és politòloga, ha treballat a la federació Setem, és membre de Coop57, coordinadora del mapa col·laboratiu Pam a Pam, i actualment treballa i participa a la Xarxa d’Economia Solidària (XES), en les comissions de Xarxes Locals i Economies Feministes. Per la seva part, l’Ivan és soci fundador de la cooperativa La Ciutat Invisible i patró de la Fundació Roca Galès, participa a la XES i a l’Impuls Cooperatiu de Sants.

Segons l’estudi publicat ara en forma de llibre, a Barcelona, més de 4.700 iniciatives de diferents sectors, com ara el cooperativisme de serveis, d’ensenyament o d’habitatge, les societats laborals i les associacions, s’hi basen en els criteris socials i solidaris. Aquestes iniciatives socioeconòmiques representen un 2,8 % del total de les empreses de la ciutat (167.000 empreses). Quant a ocupació, signifiquen més de 53.000 persones contractades, el 8 % de l’ocupació barcelonina. Del conjunt d’aquesta activitat socioeconòmica se’n deriva un volum econòmic agregat de 3.750 milions d’euros, més del 7 % del PIB barceloní.

En el seu conjunt, aquestes iniciatives conformen un àmbit propi, diferent tant del privat capitalista com del públic estatal: són una expressió cooperativa, associativa, mutualista i comunitària que ja integra una economia urbana plural.

En barris barcelonins com Sants, la Bordeta, Poble-sec, Poblenou, Porta o la Barceloneta, l’impuls de l’economia social i solidària s’articula de manera comunitària, iniciant la vertebració dels barris en tant que ecosistemes cooperatius. Des de la seva diversitat i travessada per processos de canvi, l’economia social i solidària barcelonina és un actor emergent a la ciutat, encara que per les seves fragilitats, requereix fomentar-ne la consolidació i extensió. En qualsevol cas, per les seves potencialitats, té la capacitat de contribuir a una nova política socioeconòmica urbana, que faci de les ciutats un espai de redistribució, equitat i democràcia econòmica.

Edició en català:vista previacomprar

Edició en castellà:vista previacomprar