All posts by Bartok

jamgo framework

Jamgo Framework. Què és un Framework?

En general, un framework o entorn de treball és un conjunt estandaritzat de conceptes, pràctiques i criteris per enfocar una problemàtica. Si traslladem aquest concepte al món del desenvolupament web, un framework és un conjunt d’eines que ens ajuden a treballar de forma més senzilla i que, a més, podem reutilitzar en diversos projectes. Aquest entorn de treball està format per mòduls concrets que poden servir de base per l’organització i desenvolupament de codi.

Continue reading

Interacció oberta: Procomù a la FESC


El procomú: allò que és de totes i alhora no és de ningú.  Que no és públic ni privat. El sol que ens escalfa, l’aire que omple els nostres pulmons per ajudar-nos a riure, a plorar,les llavors que emmagatzemen un bioconeixement mil·lenari.  Les tecnologies lliures, la cultura lliure, la ciència oberta i comunitària, la disponibilitat del coneixement.

Continue reading