All posts by Bartok

Kit digital | Accelera pime

Què és?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Com aconseguir el bo digital?

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització. Descarrega’t la Guia ràpida per saber-ne més.

Requisits d’accés als ajuts Kit Digital

  • Ser petita empresa, microempresa o autònom (es requerirà certificat censal)
  • No tindre consideració d’empresa en crisi
  • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
  • No estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions
  • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea
  • No superar el límit d’ajuts de minimis
  • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pime (pots donar d’alta l’empresa i fer el test aquí)
jamgo framework

Jamgo Framework. Què és un Framework?

En general, un framework o entorn de treball és un conjunt estandaritzat de conceptes, pràctiques i criteris per enfocar una problemàtica. Si traslladem aquest concepte al món del desenvolupament web, un framework és un conjunt d’eines que ens ajuden a treballar de forma més senzilla i que, a més, podem reutilitzar en diversos projectes. Aquest entorn de treball està format per mòduls concrets que poden servir de base per l’organització i desenvolupament de codi.

Continue reading

Interacció oberta: Procomù a la FESC


El procomú: allò que és de totes i alhora no és de ningú.  Que no és públic ni privat. El sol que ens escalfa, l’aire que omple els nostres pulmons per ajudar-nos a riure, a plorar,les llavors que emmagatzemen un bioconeixement mil·lenari.  Les tecnologies lliures, la cultura lliure, la ciència oberta i comunitària, la disponibilitat del coneixement.

Continue reading