All posts by Jordi Buj

versionat

Versionat d’aplicacions informàtiques

Aquest és el primer d’una sèrie de posts on parlarem del versionat d’aplicacions informàtiques. Explicarem en què consisteix i per què es fa. Veurem alguns exemples de versionat en els formats més habituals i algunes curiositats. També farem cinc cèntims de què vol dir codi reutilitzable, dependències i compatibilitat, de com es construeix una aplicació i quin impacte tenen les versions dels seus components. Finalment parlarem d’algunes de les eines que es fan servir i com a Jamgo en treiem profit per desenvolupar aplicacions de qualitat.

Continue reading